Bảng giá hải sản tươi sống được bán tại Winup, mời Quý khách xem qua:

 • Bảng giá Cá bớp nguyên con: 260.000 VND/Kg
 • Bán Cá bớp cắt lát tươi ngon : 300.000 VND/Kg
 • Bảng giá Cá thu nguyên con tươi ngon: 250.000 VND/Kg
 • Bán Cá thu cắt lát : 280.000 VND/Kg
 • Bán Cá Đuối nguyên con tươi : 190.000 VND/Kg
 • Bán Cá Đuối cắt lát tươi ngon: 200.000 VND/Kg
 • Bán Cá Ngừ tươi ngon tại Cảng Hải Sản: 120.000 VND/Kg
 • Bảng giá Cá nục tươi ngon giá rẻ: 90.000 VND/Kg
 • Bán Cá Đổng tươi ngon: 120.000 VND/Kg
 • Bảng giá Cá phèn tươi ngon giá rẻ: 140.000 VND/Kg
 • Bán Cá Bã Trầu tươi ngon : 150.000 VND/Kg
 • Bán Cá Mó tươi : 90.000 VND/Kg
 • Bảng giá Cá Chuồn Cồ tươi : 160.000 VND/Kg
 • Bảng giá Cá Ninja: 180.000 vnd/Kg
 • Bảng giá Cá Sòng: 80.000 vnd/Kg
 • Bảng giá Cá Cam: 140.000 vnd/Kg
 • Bảng giá Cá Chim trắng: 180.000 vnd/Kg
 • Bảng giá Cá Sơn đỏ: 200.000 vnd/Kg
 • Bảng giá Cá Trứng Canada: 200.000 vnd/Kg

ĐẶT HÀNG